A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) szerint a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Kecel településrendezési eszközeinek 16/2021. (III.29.), 24/2021.(V.3.), 31/2021.(V.26.), 37/2021. (VI.10.) számú polgármesteri határozatokkal indított módosítását az Eljr. rendelkezései és Kecel Város Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete alapján - tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b-c) pontjaira - véleményezésre bocsátom.

A 4/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet alapján partnerek a település közigazgatási területén:
a) ingatlannal rendelkező személy,
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) bejegyzett egyház és civil szervezet.

A partneri véleményezésre bocsátott munkarészek
a www.kecel.hu helyről, erre a linkre kattintva elérhetők.

A véleményezésre bocsátottakkal kapcsolatos javaslatok, vélemények írásban megtehetők jelen felhívás közzétételétől számított 15 napig


a) papír alapon a polgármesternek címezve
(Keceli Közös Önkormányzati Hivatal 6237 Kecel Fő tér 1.),

b) elektronikus levélben a polgarmester(kukac)kecel.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Kecel, 2021. október 22.
Haszilló Ferenc, polgármester