TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00055 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések -  Kecel Város belterületi csapadékvíz elvezetése II-III. ütem - Projektindítás

Kecel Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15-BK1 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívásra. A projekt keretében 280 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a település belterülete csapadékvíz elvezető rendszerének II-III. fejlesztési üteme valósul meg.

Korábban a TOP-2.1.3-15-BK1 pályázat keretében megvalósult a beruházás I. üteme. Ennek folytatásaként további területek kerülnek bevonásra a II. ütemben, illetve az I. ütemben megépült csapadék csatornahálózat egyes szakaszain a III. ütemben gyeprácskő burkolat kerül elhelyezésre a mű állagmegóvása végett, ugyanis egyes területeken nagymértékű deformációi volt észre vehető az elmúlt egy évben.

A II. ütemben érintett területeken, hiányosan, illetve nem megfelelő lejtéssel van a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve. A Belvízvédelmi Tervben veszélyeztetett területkén megjelölt, mély fekvésű területek csatornázása történik meg. Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvíz helyben elszikkadjon, illetve a befogadó Rekettye-Bogárzó csatornába kerüljön elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a többletvizek által okozott kártételek csökkentését és megszüntetését.

A projekt hozzájárul a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez, ezen belül kapcsolódik a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz is.

A projekt megvalósításának határideje 2023. április 30.

További információ: www.kecel.hu.