Változások a zöldhulladék-szállítás körül

Az FBH-NP Nonprofit Kft. megküldte tájékoztató levelét az önkormányzat és az április hónapban postázásra kerülő számla mellékleteként keceli ügyfelei részére a biológiailag lebomló hulladék és az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről, valamint a lomhulladék elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról.


A társaság július 1-től térítésmentesen 2 db emblémás, zöld színű, lebomló műanyag zsákot bocsát rendelkezésre ingatlanonként. Szükség esetén további zsákokat a helyi átvevőponton lehet majd beszerezni, melynek helyét a Keceli Hírek májusi lapszámában tesszük közzé. Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében (helyben, pénzmozgás nélkül) az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője vehet át zsákot, melynek ellenértéke a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra, és utólag kell megfizetni.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt zsák helyezhető ki.