Intézmények

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE

Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje

" A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, csupa játék, csupa mosoly, izgalom.
A gyermekszem: tág világ és kikelet, ha reád néz, földeríti szívedet.
A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető, erdőzúgás tisztította levegő.
A gyermekszem: a legfurcsább hatalom, próbáld ki csak másokon vagy magadon, mert amikor a gyermekszem kérve kér, abba minden vágy és csoda belefér.
A gyermekszem: szirmát nyitó kék virág, tőle fordul szebbre, jobbra a világ.
A gyermekszem: fényesség és bizalom, vezéreljen téged is ez az utadon".
(Szűcs Imre: A gyermekszem)

Az első óvoda településünkön 1896 óta működik. Folyamatos fejlődés kísérte az évek alatt, egyre több óvoda nyitotta meg kapuit, míg el nem értük a legnagyobb méretet: 1999-ben a pedagógiai program megírásakor hét óvoda működött Kecelen.

Helyi pedagógiai programunk írása közben is ez motiválta az akkori alkotókat, így kapta a program a Hétszínvirág nevet.

Folyamatos módosítások, fejlesztések követték az eredeti programot, Antóni Györgyné vezető (2001-2019) irányításával.

Jelenleg is a köznevelés első alappillére az óvoda. A felnövekvő nemzedék életszemlélete, világhoz való viszonyulása múlik az óvodán. Programunk alapját a hatályos jogszabályok mentén készítettük, módosítottuk. Igyekeztünk beleépíteni szemléletünket, értékeinket, hagyományainkat, településünk helyi adottságait.

Mindig köszönettel tartozunk elődeinknek, akik ezt a programot elkészítették!

Célunk, hogy az óvodás évek végére harmonikus egységbe kerüljön a gyermekekben a szellem gazdagsága, az erkölcs tisztasága és a test fejlettsége.

Továbbra is figyelembe vesszük, hogy a gyermek nevelésének elsődleges helye a család, a szülők joga és kötelessége a gyermekek nevelése, az óvoda kiegészíti a családi nevelést.

Minden pedagógusunk igyekszik olyan befogadó, pozitív légkört kialakítani maga körül, melyet mindenek felett a gyermeki jogok és alapvető szabadságuk tiszteletben tartása, a gyermekek szeretete, a különbözőségek elfogadása, nyitottság, tolerancia és hozzáértő figyelem jellemez.

Programunk biztosítja pedagógusaink részére pedagógiai nézeteik, értékrendjük és pedagógiai módszertani szabadságuk érvényesülését, megkötéseket csak a gyermekek érdekeinek védelmében tartalmaz.

Óvodánk sajátos arculata:
Intézményünk Kecel Város Önkormányzata által fenntartott többcélú intézmény. Központi igazgatással, egy székhelyhez (ahol egy óvoda és a bölcsőde található) tartozó három telephellyel működik.

Nemzetiségi –kétnyelvű - nevelés is folyik intézményünkben. Integrált nevelésben részesülnek a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek.

Óvodapedagógusaink osztott, osztatlan és részben osztott csoportokban dolgoznak. Teret kapnak a mikrocsoportos és egyéni tanulási formák, rugalmas napirend keretében. A tevékenységek során lehetőséget biztosítunk párhuzamosan végezhető tevékenységek kipróbálására (differenciálás).

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében folyik.

2020-ban sikeresen pályáztunk a Boldog Óvoda címre. Minden telephely vállalta a foglalkozások megtartását, az értékek közvetítését. Több pedagógusunk vállalta a részvételt a képzésen, megszerzett ismereteiket továbbadják kollégáknak, szülőknek egyaránt.

Telephelyek:

Újfalusi Óvoda:
Címe: Kecel, Kalocsai u. 4-6.
Csoportok száma: 4
Férőhelyek száma: 100

Bölcsőde:
Címe: Kecel, Kalocsai u. 4-6.
Csoportok száma: 3
Férőhelyek száma: 42

Központi Óvoda:
Címe: Kecel, József A. u 6.
Csoportok száma: 3
Férőhelyek száma: 68

Nyírjesi Óvoda:
Címe: Kecel, Óvoda u.12.
Csoportok száma: 4
Férőhelyek száma: 100

Czinka Panna Óvoda:
Címe: Kecel, Szilosi u. 62.
Csoportok száma: 2
Férőhelyek száma: 32

 

Galántai Katalin, intézményvezető

 

szechenyi2020

Bejelentkezés

Kapcsolat

Kecel Város Önkormányzata
6237 Kecel, Fő tér 1.
media(kukac)kecel(pont)hu

Figyelem!
Hivatali ügyekben a fenti címen nem tudnak intézkedni.
A Keceli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait ezen a linken érheti el:
Telefon: 78/420-211
Fax: 78/420-760

Ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00
szerda: 08.00-12.00
csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-17.00