Kecel Város Önkormányzata bruttó 750.000,- Ft-ot különített el a célból, hogy a fogyatékossági támogatásban részesülő keceli lakosok pályázataiból kiválassza azon ingatlanokat, amelyek esetében elvégzi az ingatlanon belüli szennyvízcsatorna bekötési munkákat. A pályázatok a beérkezési sorrendben kerültek elbírálásra.
A felhívásra 17 db pályázat érkezett be, de a rendelkezésre álló forrásból az önkormányzat csak 12 db-ot tudott támogatni. A forráshiány miatt elutasított 5 pályázó számára viszont Mihály Ferenc egyéni vállalkozó felajánlotta, hogy a felhívás szerinti mértékben, ingyen elkészíti a bekötéseket.
Segítségével minden pályázónak díjmentesen lesz elkészítve a szennyvízcsatorna-bekötés. A pályázati lehetőség lezárult, további pályázatok benyújtására már nincs lehetőség.

Mihály Ferenc felajánlását ezúton köszönjük!